Verdsetting av maskiner

Verdsetting maskiner

Vi foretar ikke takst av driftsløsøre. Kontakt aktuell maskinleverandør eller andre som har nødvendig bakgrunn og kompetanse.

Maskiner kan selges enkeltvis eller samlet.

Det er naturlig med noe rabatt når en f.eks selger en hel maskinpark sammen med gården eller en bedrift.