Takstprinsipper

1. Dyrket jord og skog

Dyrket jord og skog skal verdsettes til avkastningsverdi.
Skjematisk kan det settes opp slik:

Inntekter
- Utgifter
Dekningsbidrag
- Fradrag for maskinkostnad og arbeid
Netto grunnlag kapitalisering
Takstprinsipp jord og skog
Staten satte ned Rentefoten fra 7 til 4% på skog
Staten satte ned Rentefoten fra 7 til 4% på jord
Ved dette økte Staten verdien mye.
Et eks. kan beskrive dette:
7% i forhold til 100% = 14 i faktor på resultatet
4% i samme forholdet = 25 i faktor.
Begrunnelsen fra Staten er tilpasning til markedet og forholdet til strukturrasjonalisering.
Rundskriv M7/2002
Rundskriv M4/2004
Boliger
Øvre grense for tillegg for boverdiRundskriv M1-2010 fra Landbruksdepartementet