Takst, kvalitet, pris

Takst oppfattes av mange som et entydig begrep. Det er det ikke. Det kan være alt fra en prisantyding fra en megler til en omfattende takst / tilstandsrapport. Du bør derfor være klar på hva formålet med taksten skal være. Når en først foretar en takst bør den ha et innhold som tilfredsstiller f,eks kravene også som en bank stiller. Taksten bør beskrive takstobjektet som en underbygging av verdsettingen.

 

Priseksempler: Takst av gårdsbruk ved familieoverdragelse kr 7000-10000. Takst av gårdsbruk ved markedssalg kr 10-15 000. Revidering, oppdatering av tidligere takst av samme takstmann kr 3000-5000