Takst hytter og næringsbygg

Takst av hytter og bolig

- Beskrivelse av takstobjektet 

- Vekt på markedsverdien

Tilstandsrapport hytter og bolig 

Grundig beskrivelse av eiendommen, bør gjøres før salg i markedet.

Takst av næringseiendommer  

Beskrivelse av eiendommen

Eiendommens avkastning

Vurdering av risiko 

Vurdering av kapitaliseringsrente

8258885-8986418-thumbnail.jpg
8258885-8986423-thumbnail.jpg
8258885-8986425-thumbnail.jpg