Infobank

Infobank

Nyheter

Odelseiendom når eiendommen er mer enn 25 dekar jord og 500 dekar skog.

Du må nå bruke odelsretten din innen 6 mnd. Les mer: [PDF fil]

Automatisk personlig boplikt når eiendommen minst er på 25 dekar jord og eller 500 dekar skog.

Slutt med å bo 50 % av året for å slippe boplikt.

Slutt på søknad om utsettelse med boplikt. Les mer: [PDF fil]

Rundskriv fra Landbruksdepartementet:

M- 2 /2009          Om konsesjon og boplikt

M- 7 /2002          Endring av kapitaliseringsrente

M – 3/2002         Verdsetting ved konsesjon

Se mer …. på Landbruksdepartementets side