Gjødselplan og driftsplan

Gjødselplan

Du skal du ha gjødselplan.
Planen skal foreligge og har du den ikke kan du få avkorting av produksjonstillegget.
I følge forskriften om gjødslingsplanlegging skal det utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong.

 • Jordbruksareal i dekar 
 • Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold 
 • Fôrgrøde  
 • Årets vekst 
 • Forventa avlingsnivå pr. dekar  
 • Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. dekar
 • Mineralgjødsel
 • Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel med type og mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt

Gjødslingsbehovet avpasses etter følgende kriterier:

 • Jordprøveresultater for fosfor, kalium og moldinnhold
 • Vekst og gjødslingsnormer for distriktet
 • Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte
 • Forgrøde
 • Dersom vekstforholdene avviker fra de forutsetningene som var når gjødselplanen ble laget, skal gjødslingsplanen justeres i samsvar med behovet.  

Gjødselplan er en del av Miljøplan trinn 1.
Vi lager gjødselplan for deg.

Abonner på ny driftsplan hvert år, det lønner seg

Driftsplan 
Du skal leve videre med dine investeringer.
Du skal vite, ikke tro ved store investeringer.
Vi skaffer deg oversikt over konsekvensene ved utbygginger.