Familieskifte, spørsmål

Mange spørsmål å få svar på

For selgerne

 1. Valg av kjøper blant barna 
 2. Fastslå skattemessige posisjoner for selger 
 3. Finne kapitalbehov for selger, hva må jeg ha betalt? 
 4. Forholdene til søsken

For kjøper

 1. Er kjøper(ne) samboere eller gift?
 2. Konsekvenser 
 3. Hvordan sikre egenkapitalen til odelsberettigede 
 4. Hvordan sikre ektefelle som kommer inn på eiendommen?
 5. Avklare forholdene til arveavgift for kjøper
 6. Klargjøre skattemessige posisjoner for kjøper 
 7. Hvordan påvirker eiendommens inntekter av andre inntekter 
 8. Planlegging av forholdet til toppskatt mv.
 9. Fremtidig tomtegrunn mv
 10. Forkjøpsretter
 11. Deling av fremtid verdistigning med søsken

Finn en god rådgiver i god tid!