Familieeierskifte, ønsker, legge til rette

Familieeierskifte

Legg forholdene til rette

Selvfølgeligheter finnes ikke.

Ønsker du at en i familien skal overta, signaliser det og:

 • Ta de unge med på råd
 • Har du en produksjon som krever spesialkompetanse  og goodwill er bygget opp bør overtager dele noe av disse kunnskapene eller ønske å ta vare på den.
 • Odelsloven sier  klart den eldstes rett i forhold til lovverket.
 • Men den mest skikket bør overta.
 • Gården forvaltes best av en som ønsker å forvalte og utvikle.

Som eier må tørre

 • Du må mene noe om hvem som skal overta
 • Du må sette agenda i eierskifteprosess.
 • Du hverken skal eller kan overlate dette til barna.
 • Det kan være vanskelig å ta standpunkter
 • Men du vil normalt oppleve at som foreldre vil du bli respektert.
 • Barna ønsker normalt en fast styring i eierskifteprosesser.