Eierskifterådgivning

Eierskifterådgivning

Verdsettelse maskiner og utstyr


Takst /liste 500 000 

Verdsetting dyr

Takst /liste

150 000 

Sum verdi

4 150 000 

Fradrag$

25% 

Åsetesavslag av fast eiendom

875 000 

Overtakelse av gjeld

700 000 

Pantedokument

1 000 000 

Kontant betaling

800 000 

Kårrettigheter kapitalisert

750 000 

Sum fradrag

4 125 000 

Differanse

25 000 

Mange spørsmål å få svar på

For selgerne

1) Valg av kjøper blant barna 

2) Fastslå skattemessige possisjoner for selger 

3) Finne kapitalbehov for selger 

4) Forholdene til søsken

For kjøper

1) Er kjøper(erne) samboere eller gift?

Konsekvenser 

2) Hvordan sikre egenkapitalen til odelsberettigede 

3) Hvordan sikre ektefelle som kommer inn på eiendommen?

4) Avklare forholdene til arveavgift for kjøper

5) Klargjøre skattemessige possisjoner for kjøper 

6) Hvordan påvirker eiendommens inntekter av andre inntekter 

7) Planlegging av forholdet til toppskatt mv.

8) Fremtidig tomtegrunn mv

9) Forkjøpsretter

10) Deling av fremtid verdistigning med søsken

Finn en god rådgiver og advokat i tide !