Eierskifte selge gården i markedet

Selge gården i markedet

Som eier har du full råderett over det du eier.

De fleste gårdsbruk i Norge er overtatt fra familien og mange kan telle flere hundre år med rett nedstigende eierskap. 

Det å eie jord, skog og utmark har vært viktig i all tid.
Folketrygden kom i 1967 og frigjorde i en viss grad gården som pensjonsordning.

Utdannelse
Landbruksutdannelse har nå et fåtall.
Alle har stort sett utdannelse utenfor landbruket.
Landbruket er ikke viktig får den enkelte lenger som økonomisk faktor.

Det er aktuelt å selge gården i markedet

1. Når barna ikke vil overta
Hvis barna ikke vil overta gården bør de få slippe.
En eier som ikke ønsker å drifte eiendommen drifter den heller ikke.

2. Gårdens ressursgrunnlag
Gårdens ressursgrunnlag, særlig bygninger er nedslitt
Er bygningsmassen nedslitt vil det kunne være aktuelt å tenke salg til naboer mv.