Best pris i markedet

Best pris i markedet

Beslutningsprosess

1. Salg av gården til naboer som strukturrasjonalisering

a) Søk fakta før du f.eks går til landbrukskontoret

b) Start med takst av eiendommen.

c) Finn en habil takstmann, vær klar på at formålet med taksten er markedssalg.

   Dette krever en grundig takst, husk at ny kjøper ikke kjenner eiendommen.

   Vi anbefaler også en tilstandsrapport på boligen, fakta på boligens standard vil da

   grundig bli vurdert og dokumentert.

d) Ved markedssalg er en kjøper etter dagens reglene avhengig av konsesjon.

e) De forskjellige kommuner har vidt forskjellig vurdering av pris ved tilleggsjord

   eller markedssalg.

f) Ta kontakt med personer som kjenner konsesjonsregimet i din kommune.

g) Tilleggsareal til naboer

h) Hvem er naboer

i) Hvem «fortjener « å få kjøpe arealer?

j) Hvem er «arealmessige» naboer? Gode aronderingsmessige løsninger gir best

   forståelse og pris i  konsesjonsbehandlingen.

k) Hvem naboer har penger eller mulighet?

l) Du vil kunne selge jord til en nabo og skog til en annen.

m) Du vil kunne få en pris på konsesjonspliktig overdragelse  som ligger opp til 50

   % over en vanlig takstverdi.

 n) De  nye reglene i jordloven vedtatt fra 01.01.2014 gir nye muligheter.

 o) Finn rådgiver som kjenner reglene og mulighetene.

Hva ønsker du?

 

2. Selge gården samlet

a) Få gården taksert av en habil takstmann.

    Vi anbefaler også en tilstandsrapport på  boligen, fakta på boligens standard vil da

   grundig bli vurdert og dokumentert,

b) Er naboer aktuelle som kjøp av hele gården?

c) Det er mange «der ute» som ønsker seg gårdsbruk.

d) Har du personer som du kunne tenke deg overtar gården?

e) Det kan være aktuelt å selge tilpasset maskiner sammen med gården.

f) Gammel redskap og interiør er nødvendigvis ikke verdiløst.

g) Du bør bruke en megler eller advokat til salget.

h) Søk megler eller advokat og velg salgskanel etter grundig vurdering.

i) Firma med godt ry bør foretrekkes.

j) En megler på boliger kan nødvendigvis ikke alt om landbruk.

k) Finn ut hva aktuell salgskanal kan om jordlov, odel, mv.

l) Gjør deg opp din egen mening.

m) Sørg for å ha mulighet til ¨forkaste ethvert bud.

n) Når gården ligger ute for salg kan det gå «fort i svingene»

o) Vær forberedt på at du må ta raske avgjørelser.

p) Lag en grundig kjøpekontakt med vurderinger av konsesjonsforhold, odel, mv.

Hva ønsker du?